Instal·lació

De WikiMar
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Instalar Gentoo

Només cal eliminar tot el sistema deixant els fitxers que conté el Stage3 vigilant alguns dels fitxers de configuració necessaris i els que hem personalitzat (mirar més avall "Actualitzar un Sistema molt antic")

Més info http://gentoo-install.com/install

Instalar el Portage

emerge --sync

que és el mateix de en cas de no poder usar rsync:

emerge-webrsync

La forma manual d'instalar-lo és:

wget http://gentoo.chem.wisc.edu/gentoo/snapshots/portage-latest.tar.bz2
tar xvjf portage-latest.tar.bz2 -C /usr/Actualitzar el Sistema

eix -sync -->crec que es emerge --sync
emerge -u world
emerge -DuavtN world
     D deep
     u update
     a ask
     v verbose
     t tree
     N new-use
emerge --depclean

Reconstruir llibreries:

revdep-rebuild   (Si no existeix aquesta comanda cal instalarlo amb emerge gentoolkit)
dispatch-conf

Opcional:

prelink -amR


Actualitzar un Sistema molt antic

El que he fet és sobreescriure l'ultim Stage3 del Gentoo:

cd 
mkdir arrel
cd arrel
wget http://distfiles.gentoo.org/releases/x86/2008.0/stages/stage3-i686-2008.0.tar.bz2
tar -xjpf stage3-*

(Opcional si el sistema esta buit) Copiar/moure el que es vol mantenir:

cp /etc/passwd ./etc
cp /etc/shadow ./etc
cp /etc/hosts ./etc
...


Copiem a l'arrel el nou sistema:

rm -r root
rm -r boot
rm -r dev
rm -r proc
rm -r tmp
rm -r sys
rm -r home (en cas de tenir coses a /home, tot i que els usuaris seran eliminats)
(opcional) rm stage3-*

o bé:

rm -r root boot dev proc tmp sys home
rsync -axHv --delete-after /root/arrel/* /

Amb el * en el /root/arrel/* sincronitza carpeta a carpeta, i les que hem eliminat les deixa tal com estan.


No cal si es fa un emerge --sync:

cd /usr
wget http://distfiles.gentoo.org/snapshots/portage-latest.tar.bz2
tar --overwrite -xvjf portage-lat*
rm portage-lat*

Més info (http://www.gentoo.org/doc/en/gentoo-x86-quickinstall.xml)

Aleshores:

 • Tornar a establir el password de root
 • Potser caldrà configurar engegat automatic de sshd:
(comprovar si hi és amb aixó) rc-update show
rc-update add sshd default
 • Reiniciar
 • Modificar el /etc/make.conf tal com posa a l'apartat més aball


emerge --sync
emerge portage

I finalment

emerge gentoolkit (per poder fer revdep-rebuild) 
emerge -DuavtN world; emerge --depclean; revdep-rebuild; prelink -amR
dispatch-conf


En cas que apareixin paquets bloquejats

Per exemple si al fer emerge portage estan bloquejats per bash i coreutils:

[blocks B   ] <sys-apps/portage-2.1.5 (is blocking app-shells/bash-3.2_p39)
[blocks B   ] <sys-apps/util-linux-2.13 (is blocking sys-apps/coreutils-6.10-r2)
emerge -O portage
emerge -O util-linux
emerge portage

/etc/make.conf

He afegit al make.conf:

PORTAGE_BINHOST="http://tinderbox.dev.gentoo.org/default-linux/x86/All/"
FEATURES="-metadata-transfer -collision-protect parallel-fetch noinfo"
LINGUAS="ca es ca_ES es_ES"

Coses varies útils

Llistar els packets amb diferents slots instalats al sistema:

equery l -d

Mirar les llibreries utilitzades per NOM:

ldd NOM


Executar un programa utilitzat llibreries que estan en una carpeta no del sistema:

LD_LIBRARY_PATH=.:$LD_LIBRARY_PATH my_program

més info: http://tldp.org/HOWTO/Program-Library-HOWTO/shared-libraries.html

Trobar un VPS barat

http://www.lowendbox.com/virtual-server-comparison/

Instalació en sistemes amb nomes 1GB de HDD

No se si es pot. El que vaig provar va ser:

cd
wget http://gentoo.chem.wisc.edu/gentoo/snapshots/portage-latest.tar.bz2
wget http://gentoo.chem.wisc.edu/gentoo/snapshots/portage-latest.tar.bz2.md5sum
# md5sum -c portage-latest.tar.bz2.md5sum
portage-latest.tar.bz2: OK
tar xvjf portage-latest.tar.bz2 -C /usr
rm portage-*


emerge --sync
rm -r ./var/cache  ????

FALTA COMPLETAR