Kernel - Nucli

De WikiMar
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Acutalitzar el nucli:

emerge -u gentoo-sources


emergeeselect
eselect kernel list
eselect kernel set 1
          1 és numero de kernel
    altres exemples: eselect opengl set nvidia

o bé

cd /usr/src
ln -sfn linux-2.9... linux


cd /usr/src/linux
make menuconfig

o bé per fer-ho gràficament

make xconfig
make && make modules_install
mount /boot
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage-2.6.9...


Cal finalment recompilar el driver de les Nvidia:

emerge nvidia-drivers


Reinstalar moduls externs:

emerge sys-kernel/module-rebuild
module-rebuild populate
module-rebuild rebuild

Usar configuració antiga:

cd /usr/src/linux2..
cp ../linux1/.config .
make oldconfig


Mòduls

Eliminar mòdul:

rmmod

Llistar mòduls:

lsmod

Instalar mòdul:

insmod

o millor:

modprobe