Comprimir i Descomprimir

De WikiMar
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Fitxers tar (Empaquetat sense compressió)

 • Empaquetar:
tar -cvf arxiu.tar /dir/a/comprimir/ 
 • Desempaquetar:
tar -xvf arxiu .tar 
 • Veure contingut
tar -tf arxiu.tar 


Fitxers tar.gz/ tgz (Sistema de compressió més usat)

 • Comprimir:
tar -czvf arxiu.tar.gz Fitxers 
 • Descomprimir:
tar -xzvf arxiu.tar.gz 
tar -xzvf arxiu.tgz
 • Veure contingut:
tar -tzf arxiu.tar.gz

Fitxers tar.bz2

 • Comprimir:
tar -c Fitxers | bzip2 > arxiu.tar.bz2 
 • Descomprimir:
bzip2 -dc arxiu.tar.bz2 | tar -xv 
 • Veure contingut:
bzip2 -dc arxiu.tar.bz2 | tar -t 

Fitxers zip (serveix si cal portar el fitxer a Windows)

 • Comprimir:
zip arxiu.zip Fitxers 
zip -r filename.zip files
 • Descomprimir:
unzip arxiu.zip 
 • Veure contingut:
unzip -v arxiu.zip 


Fitxers gz (Gzip)

 • Comprimir: (Atenció: elimina els fitxers originals !!)
gzip -9 fichero 
gzip filename.gz file1 file2 file3 /user/work/directori
 • Descomprimir:
gzip -d fichero.gz 


Fitxers bz2

 • Comprimir: (Atenció: elimina els fitxers originals !!)
bzip fichero 
 • Descomprimir:
bzip2 -d fichero.bz2 

gzip ó bzip2 només comprimeixen Fitxers [no directoris, per això existeix el tar]. Per comprimir i arxivar al mateix temps s'han de convinar el tar i el gzip o el bzip2 de la sigüent forma:


Fitxers lha

 • Comprimir:
lha -a arxiu.lha Fitxers 
 • Descomprimir:
lha -x arxiu.lha 
 • Veure contingut:
lha -v arxiu.lha 
 • Veure contingut:
lha -l arxiu.lha 

Fitxers arj

 • Comprimir:
arj a arxiu.arj Fitxers 
 • Descomprimir:
unarj arxiu.arj 
 • Descomprimir:
arj -x arxiu.arj 
 • Veure contingut:
arj -v arxiu.arj
 • Veure contingut:
arj -l arxiu.arj 

Fitxers zoo

 • Comprimir:
zoo a arxiu.zoo Fitxers 
 • Descomprimir:
zoo -x arxiu.zoo 
 • Veure contingut:
zoo -L arxiu.zoo 
 • Veure contingut:
zoo -v arxiu.zoo 

Fitxers rar

 • Comprimir:
rar -a arxiu.rar Fitxers 
 • Descomprimir:
rar -x arxiu.rar 
 • Veure contingut:
rar -l arxiu.rar 
 • Veure contingut:
rar -v arxiu.rarMés info a http://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_004

tar -xjf ...