Trucs per augmentar la velocitat usant Linux

De WikiMar
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Escribint comandes

Autocompletar

TAB

Memoritazar Directoris - Directory Stack

Llistar

dirs

o bé

cd -

Recuperar

popd

Afegir

pushd

Historia de comandes usant llistat

history |grep text
history |grep -in text     (insensible a Majuscules/minuscules)

Al costat de les comandes executades apareix un número. Per executar la comanda 3:

!3

Per executar la última:

!!

Executar la penúltima:

!-2

Executar la última que comenci amb "cadena"

!cadena

El mateix, encara que no hi comenci, pero contingui "cadena"

!cadena?


Anar al principi de la historia:

Control <

Anar al final de la historia:

Control >

Elimina (kill) des de la posició del cursor fins al final de la línea:

Control k

Història de comandes usant búsqueda

Reverse incremental search.

Control R

Tornar-ho a apretar per buscar anterior

Incremental search

Control S

Tornar-ho a apretar per buscar següent


Color en el terminal

Mirar totes les personlitzacions del .bashrc a: Bash

Editar

~/.bashrc

i afegir-hi:

color_prompt=yes

color en el idicador (gentoo es per defecte):

color_prompt=yes
force_colored_prompt=yes
PS1='\[\e[0;32m\]\u@\h \[\e[m\]\[\e[1;34m\]\w\[\e[m\] \[\e[1;32m\]\$\[\e[m\] \[\e[1;37m\]'

Més info: https://wiki.archlinux.org/index.php/Color_Bash_Prompt